جمع کردن پنل
بازگشت به سایت اصلی
شروع از
67,977تومان
ماهانه
CX11
یک هسته CPU
دو گیگابایت رم DDR4
20 گیگابایت فضای NVMe
20 ترابایت پهنای باند
تحویل کاملا خودکار و آنی
پورت ده گیگابیت
امکان خرید از سه لوکیشن
Linux / Windows
شروع از
95,277تومان
ماهانه
cpx11
دو هسته CPU
دو گیگابایت رم DDR4
40 گیگابایت فضای NVMe
20 ترابایت پهنای باند
تحویل کاملا خودکار و آنی
پورت ده گیگابیت
امکان خرید از سه لوکیشن
Linux / Windows
شروع از
133,770تومان
ماهانه
CX21
دو هسته CPU
چهار گیگابایت رم DDR4
40 گیگابایت فضای NVMe
20 ترابایت پهنای باند
تحویل کاملا خودکار و آنی
پورت ده گیگابیت
امکان خرید از سه لوکیشن
Linux / Windows
شروع از
188,370تومان
ماهانه
cpx21
سه هسته CPU
چهار گیگابایت رم DDR4
80 گیگابایت فضای NVMe
20 ترابایت پهنای باند
تحویل کاملا خودکار و آنی
پورت ده گیگابیت
امکان خرید از سه لوکیشن
Linux / Windows
شروع از
242,970تومان
ماهانه
CX31
دو هسته CPU
هشت گیگابایت رم DDR4
80 گیگابایت فضای NVMe
20 ترابایت پهنای باند
تحویل کاملا خودکار و آنی
پورت ده گیگابیت
امکان خرید از سه لوکیشن
Linux / Windows
شروع از
338,520تومان
ماهانه
cpx31
چهار هسته CPU
هشت گیگابایت رم DDR4
160 گیگابایت فضای NVMe
20 ترابایت پهنای باند
تحویل کاملا خودکار و آنی
پورت ده گیگابیت
امکان خرید از سه لوکیشن
Linux / Windows
شروع از
434,070تومان
ماهانه
CX41
چهار هسته CPU
شانزده گیگابایت رم DDR4
160 گیگابایت فضای NVMe
20 ترابایت پهنای باند
تحویل کاملا خودکار و آنی
پورت ده گیگابیت
امکان خرید از سه لوکیشن
Linux / Windows
شروع از
625,170تومان
ماهانه
cpx41
هشت هسته CPU
شانزده گیگابایت رم DDR4
240 گیگابایت فضای NVMe
20 ترابایت پهنای باند
تحویل کاملا خودکار و آنی
پورت ده گیگابیت
امکان خرید از سه لوکیشن
Linux / Windows
شروع از
816,270تومان
ماهانه
CX51
هشت هسته CPU
سی و دو گیگابایت رم DDR4
240 گیگابایت فضای NVMe
20 ترابایت پهنای باند
تحویل کاملا خودکار و آنی
پورت ده گیگابیت
امکان خرید از سه لوکیشن
Linux / Windows
شروع از
1,362,270تومان
ماهانه
cpx51
شانزده هسته CPU
سی و دو گیگابایت رم DDR4
360 گیگابایت فضای NVMe
20 ترابایت پهنای باند
تحویل کاملا خودکار و آنی
پورت ده گیگابیت
امکان خرید از سه لوکیشن
Linux / Windows